khối phường

Đảng bộ phường Giảng Võ: Tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2018
Ngày đăng 07/01/2019 | 15:25

Ngày 04-01, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Giảng Võ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

 

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Thành - UVBTV Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, đồng chí Nguyễn Phú Quốc - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, lãnh đạo các ban, ngành thuộc quận; thường vụ Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, cấp ủy 20 chi bộ trực thuộc và các đảng viên được khen thưởng.

Năm 2018, Đảng ủy đã đổi mới phương thức lãnh đạo tới các chi bộ, chủ động bám sát sự chỉ đạo của Quận ủy - HĐND - UBND - MTTQ quận, nghiêm túc học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, thành phố, quận, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 7,8 (khóa XII)“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác xây dựng Đảng,  vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ Đảng ngày càng được nâng cao.  Đảng ủy phường đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND phường thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên được bàn phường luôn được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”  đi vào chiều sâu.

Kết quả nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tổng thu ngân sách đạt 100,52%; giảm hộ nghèo đạt 200,00 %; tỷ lệ công trình xây dựng có phép đạt 100,00 %; gia đình Văn hóa đạt 97,45%; tổ dân phố Văn hóa đạt 93,93%; chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 20,00%; chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80,00%; Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 18,80%; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 62,10%.

Tạ hội nghị, Đảng ủy Phường đã khen thưởng 27 tập thể, 151 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc; đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường