khối phường

Triển khai Kế hoạch tổ chức hội nghị Đại biểu Nhân dân bàn về xây dựng đời sống văn hóa
Ngày đăng 26/01/2019 | 10:35

Ngày 25-01, phường Kim Mã triển khai kế hoạch liên tịch giữa UBND và Uỷ ban MTTQ phường về việc tổ chức hội nghị Đại biểu Nhân dân (ĐBND) bàn về xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng đô thị văn minh và kế hoạch vận động quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019 đến 31 tổ dân phố, 13 địa bàn dân cư.

Theo đó, từ ngày 16/02/2019 đến 28/02/2019 Hội nghị ĐBND sẽ được tổ chức tại 31 tổ dân phố; dự kiến tổ chức tại cấp phường từ ngày 15/3/2019 đến 20/3/2019. Mục đích tổ chức hội nghị nhằm phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm trong cộng đồng dân cư; bàn bạc, thực hiện qui định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội; xây dựng nếp sống văn hóa, hành vi ứng xử, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; tăng cường trật tự đô thị, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tuyên truyền việc chấp hành pháp luật, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trong cộng đồng dân cư.

Trong đó, mục tiêu phấn đấu năm 2019, “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, chú trọng về chất lượng các danh hiệu thi đua, gắn với kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung xây dựng môi trường làm việc thân thiện, cộng đồng thân thiện; duy trì có hiệu quả “Văn minh - đô thị” trên 10 tuyến phố, trong đó có tuyến phố điểm Kim Mã- Nguyễn Thái Học- Giảng Võ theo tiêu chí “4 không”.

Tại hội nghị, UBMTTQ phường đã triển khai kế hoạch và kêu gọi các tập thể cá nhân ủng hộ quỹ vì Biển đảo Việt Nam do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động để có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân bám biển bảo vệ toàn vẹn chủ quyền và lãnh thổ Việt Nam.

                                                Nguyễn Thanh Bền- Trưởng Ban Tuyên giáo