khối phường

Phúc Xá kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 – 03/02/2019)
Ngày đăng 29/01/2019 | 08:00

Ngày 26-01, Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Phúc Xá đã long trọng tổ chức kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019) và triển khai chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Ngày 26-01, Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Phúc Xá đã long trọng tổ chức kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019) và triển khai chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2019.Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Trưởng các Đoàn thể chính trị - xã hội phường; các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận các địa bàn dân cư; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn và hơn 80 đại biểu là các ông bà tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố và tập thể cán bộ, công chức, người lao động UBND phường.

Tại buổi lễ, đại biểu và các vị khách mời đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019) với những mốc son chói lọi trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ tổ quốc của Đảng, chính quyền và nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ; tổng kết, đánh giá sơ bộ những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng mà phường Phúc Xá đã đạt được trong năm qua. Đồng thời tổ chức ký giao ước thi đua cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường.

 Năm 2019, phương châm chỉ đạo chung của Đảng uỷ phường Phúc Xá là phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền và các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Hệ thống chính trị phường trên cơ sở tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, ANQP, công tác quản lý đất đai, công tác Trật tự đô thị, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch đã đề ra, cụ thể là: Nghị quyết về quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng khu vực bờ vở Sông Hồng sau khi hình thành con đường ven sông.

- Trong công tác thi đua, cả trong xây dựng Đảng và chính quyền, cần chú trọng nhân rộng điển hình các nhân tố mới, các gương Người tốt việc tốt, các mô hình dân vận khéo để thúc đẩy phong trào thi đua trên các lĩnh vực; thực hành chống lãng phí một cách có hiệu quả, đặc biệt cần chống tệ tham nhũng vặt. Tập trung phát huy các nguồn lực tại chỗ, xã hội hoá các hoạt động nhân đạo từ thiện để chăm lo tốt hơn các vấn đề an sinh xã hội, các gia đình chính sách, người cao tuổi và trẻ em; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, không để tái nghèo trở lại.

Với phương châm hành động: “kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Đảng bộ, chính quyền phường sẽ tập trung thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trên một cách chủ động và sáng tạo hơn trong năm 2019.  

                                                     Phạm Thị Nết – CB VHTT