khối phường

Hội nghị Đại biểu nhân dân tại tổ dân phố năm 2019 tại phường Liễu Giai
Ngày đăng 19/03/2019 | 18:35

Thực hiện Kế hoạch liên tịch của UBND-UBMTTQ phường về tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân bàn về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở năm 2019, từ ngày 05/3 đến 18/3 các tổ dân phố trên địa bàn phường Liễu Giai đã tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân tại tổ, bàn về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Các Hội nghị đã diễn ra sôi nổi, nhiều người dân đóng góp những ý kiến tâm huyết bàn sâu về việc xây dựng đời sống văn hóa, trong đó tập trung xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bàn về các tiêu chí gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa theo Nghị định 112/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018 của Chính phủ về Quy định xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”; “Làng văn hóa”; “Ấp văn hóa”; “Bản văn hóa”; “Tổ dân phố văn hóa”.

Hội nghị Đại biểu nhân dân tại các tổ dân phố đã ra Nghị quyết năm 2019 trong đó phấn đấu 100% hộ gia đình đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa”, phấn đấu trên 90% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” và phấn đấu tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”.

Đại Dương – BTG phường Liễu Giai