khối phường

Phường Thành Công tổ chức hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2019
Ngày đăng 20/03/2019 | 15:19

Ngày 16-3, UBND – UB. MTTQ phường Thành Công đã tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư với sự tham gia của gần 150 đại biểu.

 

Hội nghị đã nghe báo cáo kiểm điểm kết quả một năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; báo cáo tổng hợp kết quả Hội nghị nhân dân tại các tổ dân phố và các ý kiến tham luận tại Hội nghị. Trong năm 2019 toàn Phường có 5.952/6.297 hộ đăng ký gia đình văn hoá (đạt tỷ lệ 95%); trong đó số hộ đạt gia đình văn hoá 5.774/6.297 (đạt 91,69%), 34/38 tổ đạt tổ dân phố văn hóa đạt 90%.

Cùng với đó, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa được triển khai thực hiện đồng bộ: Công tác tổng vệ sinh chiều thứ 6 và sáng thứ 7 ở địa bàn dân cư đã dần đi vào nền nếp. Việc vận động các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn phường tham gia ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo” đạt kết quả cao; tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, tặng quà cho các hộ chính sách, người nghèo kịp thời, đúng đối tượng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Lan Hương – Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà phường đã đạt được trong thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018, nhất là trong công tác thực hiện năm văn minh đô thị. Đồng thời, đề nghị UBND, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ từ phường tới tổ dân phố trong thực hiện chương trình hành động và Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2019.

Có thể thấy sau 1 năm tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu nhân dân phường với các hoạt động tích cực có hiệu quả của Ban chỉ đạo, Ban vận động các địa bàn dân cư đã góp phần thúc đẩy, phát huy được vai trò tự quản trong nhân dân, tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Đó là những thuận lợi cơ bản thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" ngày càng phát triển, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ kinh tế - xã hội – an ninh – quốc phòng của địa phương.

Hội nghị đã biểu quyết 100% thống nhất các nội dung Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân phường Thành Công năm 2019.

                                                                  Ngọc An – Cán bộ VHTT