khối phường

Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2016
Ngày đăng 03/04/2016 | 12:40

Ngày 31/3, UBND phường Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2016 bàn việc “Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”.

Dự hội nghị có đồng chí Đặng Duy Hải – Phó Chủ tịch UB MTTQ quận; đại diện các phòng ban, ngành, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn quận; Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ cùng đông đảo cán bộ cơ sở của 32 tổ dân phố.

Hội nghị đã kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2015 và đề ra chương trình hành động năm 2016.

Năm 2015 qua bình xét tại các tổ dân phố đã có 5242/5343 hộ đăng ký đạt gia đình văn hoá, đạt 98,1%. Số tổ đăng ký tổ dân phố văn hóa 32/32 tổ, đạt tỷ lệ 100%; 29/32 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ 90,6%.

Trên cơ sở tổng hợp 298 ý kiến của 32 tổ dân phố, hội nghị đã đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, đoàn kết, nhất trí nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu phấn đấu đã đề ra trong năm 2016: Phát huy dân chủ, công khai trong cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân, triển khai việc xây dựng đời sống văn hóa từ phường tới địa bàn dân cư, tổ dân phố và các hộ gia đình; hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - văn hóa xã hội, xây dựng người Hà nội thanh lịch văn minh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết phường năm 2016.

Ban VHTT phường