Lịch công tác

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 12/10/2020 đến ngày 17/10/2020

Ngày đăng 12/10/2020 | 05:18 PM  | View count: 74
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020

Ngày đăng 04/10/2020 | 08:59 AM  | View count: 39
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 27/9/2020 đến ngày 04/10/2020

Ngày đăng 27/09/2020 | 05:15 AM  | View count: 40
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 21/9/2020 đến ngày 26/9/2020

Ngày đăng 21/09/2020 | 08:33 AM  | View count: 78
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 14/9/2020 đến ngày 19/9/2020

Ngày đăng 13/09/2020 | 04:04 PM  | View count: 69
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 07/9/2020 đến ngày 12/9/2020

Ngày đăng 06/09/2020 | 10:59 PM  | View count: 60
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 31/8/2020 đến ngày 05/9/2020

Ngày đăng 30/08/2020 | 05:00 PM  | View count: 58
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 24/8/2020 đến ngày 29/8/2020

Ngày đăng 23/08/2020 | 08:55 PM  | View count: 187
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 17/8/2020 đến ngày 22/8/2020

Ngày đăng 16/08/2020 | 11:57 AM  | View count: 357
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 10/8/2020 đến ngày 15/8/2020

Ngày đăng 09/08/2020 | 05:02 PM  | View count: 320
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân quận Ba Đình tháng 08 năm 2020

Ngày đăng 05/08/2020 | 07:06 PM  | View count: 132
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Căn cứ Nghị định số  64/2014/NĐ-CP...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 03/8/2020 đến ngày 08/8/2020

Ngày đăng 02/08/2020 | 04:23 PM  | View count: 312
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 27/7/2020 đến ngày 01/8/2020

Ngày đăng 26/07/2020 | 04:24 PM  | View count: 283
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 20/7/2020 đến ngày 25/7/2020

Ngày đăng 19/07/2020 | 05:26 PM  | View count: 287
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 13/7/2020 đến ngày 18/7/2020

Ngày đăng 12/07/2020 | 06:28 PM  | View count: 118
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân quận Ba Đình tháng 07 năm 2020

Ngày đăng 06/07/2020 | 05:13 PM  | View count: 102
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Căn cứ Nghị định số  64/2014/NĐ-CP...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 06/7/2020 đến ngày 181/7/2020

Ngày đăng 04/07/2020 | 05:30 PM  | View count: 110
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 29/6/2020 đến ngày 04/7/2020

Ngày đăng 27/06/2020 | 04:32 PM  | View count: 203
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 22/6/2020 đến ngày 27/6/2020

Ngày đăng 21/06/2020 | 06:34 PM  | View count: 203
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 15/6/2020 đến ngày 20/6/2020

Ngày đăng 14/06/2020 | 06:35 PM  | View count: 117
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...