Lịch công tác

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 25/01/2021 đến ngày 30/01/2021

Ngày đăng 25/01/2021 | 07:27 AM  | View count: 306
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 18/01/2021 đến ngày 23/01/2021

Ngày đăng 18/01/2021 | 03:29 PM  | View count: 266
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 11/01/2021 đến ngày 16/01/2021

Ngày đăng 11/01/2021 | 03:30 PM  | View count: 142
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 04/01/2021 đến ngày 09/01/2021

Ngày đăng 04/01/2021 | 03:39 AM  | View count: 294
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 28/12/2020 đến ngày 02/01/2021

Ngày đăng 28/12/2020 | 03:42 PM  | View count: 137
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 21/12/2020 đến ngày 26/12/2020

Ngày đăng 21/12/2020 | 03:41 AM  | View count: 284
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 14/12/2020 đến ngày 19/12/2020

Ngày đăng 14/12/2020 | 03:43 PM  | View count: 264
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 07/12/2020 đến ngày 12/12/2020

Ngày đăng 07/12/2020 | 08:55 AM  | View count: 259
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 30/11/2020 đến ngày 05/12/2020

Ngày đăng 30/11/2020 | 07:57 AM  | View count: 377
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 23/11/2020 đến ngày 28/11/2020

Ngày đăng 22/11/2020 | 04:00 PM  | View count: 204
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 12/10/2020 đến ngày 17/10/2020

Ngày đăng 12/10/2020 | 05:18 PM  | View count: 318
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020

Ngày đăng 04/10/2020 | 08:59 AM  | View count: 237
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 27/9/2020 đến ngày 04/10/2020

Ngày đăng 27/09/2020 | 05:15 AM  | View count: 247
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 21/9/2020 đến ngày 26/9/2020

Ngày đăng 21/09/2020 | 08:33 AM  | View count: 461
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 14/9/2020 đến ngày 19/9/2020

Ngày đăng 13/09/2020 | 04:04 PM  | View count: 288
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 07/9/2020 đến ngày 12/9/2020

Ngày đăng 06/09/2020 | 10:59 PM  | View count: 275
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 31/8/2020 đến ngày 05/9/2020

Ngày đăng 30/08/2020 | 05:00 PM  | View count: 268
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 24/8/2020 đến ngày 29/8/2020

Ngày đăng 23/08/2020 | 08:55 PM  | View count: 383
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 17/8/2020 đến ngày 22/8/2020

Ngày đăng 16/08/2020 | 11:57 AM  | View count: 638
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 10/8/2020 đến ngày 15/8/2020

Ngày đăng 09/08/2020 | 05:02 PM  | View count: 499
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...