Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018
Ngày đăng 18/11/2018 | 16:35  | View count: 658

Thời gian

Nội dung

Cơ quan
chuẩn bị

Chủ trì

Địa điểm

Thứ 2

19/11

7h45

Chào cờ đầu tuần

Ban TG QU

 

25 Liễu Giai

8h00

Giao ban Lãnh đạo UBND quận

Văn phòng

Đ/c Chủ tịch UBND quận

P. 304

8h30

Giao ban Thường trực HĐND quận

Văn phòng

Các Ban HĐND

Đ/c Chủ tịch HĐND quận

P. 408

9h00

Giao ban TT QU – TT HĐND – Lãnh đạo UBND quận

VP QU

Đ/c Bí thư Quận ủy

P. 414

14h00

Làm việc với phòng GDĐT về giải quyết đơn thư

P. GDĐT

Đ/c Trung

P. 408

14h00

P. TCKH và CC Thuế báo cáo công tác kiểm tra doanh nghiệp và công tác quản lý các hộ kinh doanh trên địa bàn

P. TCKH

CC Thuế

Đ/c Dũng

P. 508

Thứ 3

20/11

8h30

Tổ đại biểu HĐND Thành phố tiếp công dân định kỳ

Văn phòng

Đại biểu HĐND TP

P. Tiếp Công dân

8h30

Đoàn kiểm tra của Quận ủy làm việc với BCH Đảng bộ quân sự quận

VP QU

UB KT

TT QU

Tại cơ sở

8h00

*8h00: Làm việc với Công ty MTĐT về việc bàn giao hạng mục thu giá dịch vụ VSMT theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND Thành phố

Ban QLDA

P. TCKH

C ty MTĐT

Đ/c Chủ tịch UBND quận

P. 307

*9h30: Họp thông qua báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Thanh tra quận

10h30

Họp thông qua báo cáo kết quả kết quả công tác tiếp công dân, tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Đ/c Chiến

14h00

*14h00: Họp thông qua báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND quận năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Văn phòng

Đ/c Trung

P. 307

*14h45:  Họp thông qua báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2018; phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách quận Ba Đình năm 2019

P. TCKH

Đ/c Dũng

*15h45:  Họp thông qua báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2018; Kế hoạch đầu tư công năm 2019; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 17/12/2016 của HĐND quận

Đ/c Chiến

Thứ 4

21/11

8h30

Làm việc với Thanh tra TP về xác minh nội dung tố cáo của công dân liên đến việc cấp GCN tại tổ 11 (trước là tổ 50) phường Vĩnh Phúc

Thanh tra quận

P. TNMT

Thanh tra Thành phố

P. 408

8h30

Hội nghị sơ kết giữa kỳ công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

P. LĐTBXH

Đ/c Trung

Hội trường 1

8h30

Họp Thường trực Ban chỉ đạo 197 quận

CA quận

Đ/c Dũng

P. 508

10h30

Họp về việc rà soát, sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất thuộc quận quản lý theo Nghị định 167/2017 của Chính phủ

P. TCKH

13h00

Dự Hội nghị giao thương kết nối cung cầu giữa Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2018

 

Thành phố

229 Tây Sơn

14h00

Họp Ban Thường vụ Quận ủy

VP QU

Đ/c Bí thư Quận ủy

P. 414

14h00

Hội nghị triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vác-xin Sởi – Rubella cho trẻ 1 – 5 tuổi

Trtâm Y tế

Đ/c Trung

Hội trường 1

14h00

Họp Hội đồng BT, HT&TĐC quận thực hiện dự án cải tạo, xây dựng trường cán bộ đội Lê Duẩn (giai đoạn 2)

Ban QLDA

Đ/c Chiến

P. 408

19h30

Dự khai mạc Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2018

 

Thành phố

72A Ng Trãi

Thứ 5

22/11

8h00

Tiếp đoàn kiểm tra khảo sát của Ban Tuyên giáo Thành ủy

VP QU

Ban TG

TT QU

P. 414

8h30

Tiếp công dân định kỳ

Các đơn vị

Đ/c Chủ tịch UBND quận

P. Tiếp Công dân

8h00

*8h00: Họp thông qua báo cáo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Văn phòng

Đ/c Dũng

P. 307

*9h45: Họp thông qua báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu KTXH theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV Đảng bộ quận Ba Đình nhiệm kỳ 2015 – 2020: Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND quận về kế hoạch phát triển KTXH 5 năm giai đoạn 2016 - 2020

*10h30: Họp thông qua báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

CA quận

Đ/c Trung

14h00

Tiếp, làm việc với Sở Công thương về kiểm tra công tác QLNN về Chợ trên địa bàn quận năm 2018

P. Kinh tế

Đ/c Dũng

P. 508

14h00

*14h00: Họp Ban chấp hành Đảng bộ quận

Ban TC

VP QU

TT QU

Hội trường 2

*16h30: Họp Thường trực Quận ủy

VP QU

Đ/c Bí thư Quận ủy

Phòng họp thường  trực

15h30

Gặp mặt kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam và 61 năm ngày thành lập Hội CTĐ Thành phố

Hội CTĐ

TT QU

P. 615

16h00

*16h00:  Họp thông qua báo cáo tình hình thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2018

P. VHTT

Đ/c Trung

P. 408

*16h30:  Họp thông qua báo cáo công tác quản lý và sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn quận

Thứ 6

23/11

7h45

Hội nghị trực tuyến Quán triệt Nghị quyết TW8, khóa XII (Cả ngày)

VP QU

Ban TG

Thành phố

Điểm cầu Hội trường 1

Hội trường 2

và điểm cầu 14 phường

15h30

Họp HĐ xét duyệt phường phù hợp với trẻ em

P. LĐTBXH

Đ/c Trung

P. 408

16h30

Họp BCĐ công tác DS – KHHGĐ quận

Trung tâm Y tê