Lịch công tác

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 07/12/2020 đến ngày 12/12/2020

Ngày đăng 07/12/2020 | 08:55 AM  | View count: 106
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 30/11/2020 đến ngày 05/12/2020

Ngày đăng 30/11/2020 | 07:57 AM  | View count: 68
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 23/11/2020 đến ngày 28/11/2020

Ngày đăng 22/11/2020 | 04:00 PM  | View count: 67
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 12/10/2020 đến ngày 17/10/2020

Ngày đăng 12/10/2020 | 05:18 PM  | View count: 181
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020

Ngày đăng 04/10/2020 | 08:59 AM  | View count: 116
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 27/9/2020 đến ngày 04/10/2020

Ngày đăng 27/09/2020 | 05:15 AM  | View count: 116
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 21/9/2020 đến ngày 26/9/2020

Ngày đăng 21/09/2020 | 08:33 AM  | View count: 162
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 14/9/2020 đến ngày 19/9/2020

Ngày đăng 13/09/2020 | 04:04 PM  | View count: 156
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 07/9/2020 đến ngày 12/9/2020

Ngày đăng 06/09/2020 | 10:59 PM  | View count: 155
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 31/8/2020 đến ngày 05/9/2020

Ngày đăng 30/08/2020 | 05:00 PM  | View count: 145
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 24/8/2020 đến ngày 29/8/2020

Ngày đăng 23/08/2020 | 08:55 PM  | View count: 265
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 17/8/2020 đến ngày 22/8/2020

Ngày đăng 16/08/2020 | 11:57 AM  | View count: 440
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 10/8/2020 đến ngày 15/8/2020

Ngày đăng 09/08/2020 | 05:02 PM  | View count: 397
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân quận Ba Đình tháng 08 năm 2020

Ngày đăng 05/08/2020 | 07:06 PM  | View count: 197
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Căn cứ Nghị định số  64/2014/NĐ-CP...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 03/8/2020 đến ngày 08/8/2020

Ngày đăng 02/08/2020 | 04:23 PM  | View count: 385
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 27/7/2020 đến ngày 01/8/2020

Ngày đăng 26/07/2020 | 04:24 PM  | View count: 359
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 20/7/2020 đến ngày 25/7/2020

Ngày đăng 19/07/2020 | 05:26 PM  | View count: 362
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 13/7/2020 đến ngày 18/7/2020

Ngày đăng 12/07/2020 | 06:28 PM  | View count: 189
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân quận Ba Đình tháng 07 năm 2020

Ngày đăng 06/07/2020 | 05:13 PM  | View count: 178
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Căn cứ Nghị định số  64/2014/NĐ-CP...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 06/7/2020 đến ngày 181/7/2020

Ngày đăng 04/07/2020 | 05:30 PM  | View count: 185
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...