Lịch công tác

Lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân quận Ba Đình tháng 08 năm 2020

Ngày đăng 05/08/2020 | 07:06 PM  | View count: 273
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Căn cứ Nghị định số  64/2014/NĐ-CP...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 03/8/2020 đến ngày 08/8/2020

Ngày đăng 02/08/2020 | 04:23 PM  | View count: 459
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 27/7/2020 đến ngày 01/8/2020

Ngày đăng 26/07/2020 | 04:24 PM  | View count: 431
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 20/7/2020 đến ngày 25/7/2020

Ngày đăng 19/07/2020 | 05:26 PM  | View count: 431
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 13/7/2020 đến ngày 18/7/2020

Ngày đăng 12/07/2020 | 06:28 PM  | View count: 256
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân quận Ba Đình tháng 07 năm 2020

Ngày đăng 06/07/2020 | 05:13 PM  | View count: 238
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Căn cứ Nghị định số  64/2014/NĐ-CP...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 06/7/2020 đến ngày 181/7/2020

Ngày đăng 04/07/2020 | 05:30 PM  | View count: 255
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 29/6/2020 đến ngày 04/7/2020

Ngày đăng 27/06/2020 | 04:32 PM  | View count: 332
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 22/6/2020 đến ngày 27/6/2020

Ngày đăng 21/06/2020 | 06:34 PM  | View count: 330
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 15/6/2020 đến ngày 20/6/2020

Ngày đăng 14/06/2020 | 06:35 PM  | View count: 248
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân quận Ba Đình tháng 06 năm 2020

Ngày đăng 09/06/2020 | 05:16 PM  | View count: 223
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Căn cứ Nghị định số  64/2014/NĐ-CP...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 08/6/2020 đến ngày 13/6/2020

Ngày đăng 07/06/2020 | 07:40 PM  | View count: 223
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020

Ngày đăng 30/05/2020 | 09:41 AM  | View count: 219
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020

Ngày đăng 24/05/2020 | 06:43 PM  | View count: 183
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 18/5/2020 đến ngày 23/5/2020

Ngày đăng 17/05/2020 | 06:47 PM  | View count: 168
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020

Ngày đăng 10/05/2020 | 04:48 PM  | View count: 168
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020

Ngày đăng 03/05/2020 | 08:50 PM  | View count: 171
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân quận Ba Đình tháng 5 năm 2020

Ngày đăng 28/04/2020 | 04:18 PM  | View count: 119
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Căn cứ Nghị định số  64/2014/NĐ-CP...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 27/4/2020 đến ngày 01/5/2020

Ngày đăng 26/04/2020 | 06:51 PM  | View count: 124
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 20/04/2020 đến ngày 25/04/2020

Ngày đăng 19/04/2020 | 04:51 PM  | View count: 125
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...