Lịch công tác

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020

Ngày đăng 24/05/2020 | 06:43 PM  | View count: 70
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 18/5/2020 đến ngày 23/5/2020

Ngày đăng 17/05/2020 | 06:47 PM  | View count: 65
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020

Ngày đăng 10/05/2020 | 04:48 PM  | View count: 64
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020

Ngày đăng 03/05/2020 | 08:50 PM  | View count: 65
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân quận Ba Đình tháng 5 năm 2020

Ngày đăng 28/04/2020 | 04:18 PM  | View count: 24
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Căn cứ Nghị định số  64/2014/NĐ-CP...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 27/4/2020 đến ngày 01/5/2020

Ngày đăng 26/04/2020 | 06:51 PM  | View count: 23
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 20/04/2020 đến ngày 25/04/2020

Ngày đăng 19/04/2020 | 04:51 PM  | View count: 23
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 13/04/2020 đến ngày 18/04/2020

Ngày đăng 12/04/2020 | 05:50 PM  | View count: 23
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 06/04/2020 đến ngày 11/04/2020

Ngày đăng 05/04/2020 | 06:48 PM  | View count: 24
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân quận Ba Đình tháng 4 năm 2020

Ngày đăng 01/04/2020 | 05:20 PM  | View count: 23
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Căn cứ Nghị định số  64/2014/NĐ-CP...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 30/03/2020 đến ngày 04/4/2020

Ngày đăng 29/03/2020 | 05:46 PM  | View count: 23
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 23/03/2020 đến ngày 28/03/2020

Ngày đăng 22/03/2020 | 07:44 PM  | View count: 24
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 16/03/2020 đến ngày 21/03/2020

Ngày đăng 15/03/2020 | 06:43 PM  | View count: 22
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 09/03/2020 đến ngày 14/03/2020

Ngày đăng 08/03/2020 | 05:41 PM  | View count: 22
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 02/03/2020 đến ngày 07/03/2020

Ngày đăng 01/03/2020 | 06:40 PM  | View count: 23
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020

Ngày đăng 23/02/2020 | 05:38 PM  | View count: 24
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 17/02/2020 đến ngày 22/02/2020

Ngày đăng 16/02/2020 | 07:36 PM  | View count: 22
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 10/02/2020 đến ngày 15/02/2020

Ngày đăng 09/02/2020 | 07:29 PM  | View count: 23
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 03/02/2020 đến ngày 08/02/2020

Ngày đăng 02/02/2020 | 07:26 PM  | View count: 23
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 20/01/2020 đến ngày 01/02/2020

Ngày đăng 19/01/2020 | 05:20 PM  | View count: 24
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...