Lịch công tác

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 02/03/2020 đến ngày 07/03/2020

Ngày đăng 01/03/2020 | 06:40 PM  | View count: 93
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020

Ngày đăng 23/02/2020 | 05:38 PM  | View count: 94
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 17/02/2020 đến ngày 22/02/2020

Ngày đăng 16/02/2020 | 07:36 PM  | View count: 93
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 10/02/2020 đến ngày 15/02/2020

Ngày đăng 09/02/2020 | 07:29 PM  | View count: 95
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 03/02/2020 đến ngày 08/02/2020

Ngày đăng 02/02/2020 | 07:26 PM  | View count: 92
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 20/01/2020 đến ngày 01/02/2020

Ngày đăng 19/01/2020 | 05:20 PM  | View count: 91
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Thứ 2 ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 13/01/2020 đến ngày 18/01/2020

Ngày đăng 12/01/2020 | 07:16 PM  | View count: 91
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị ...

Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 06/01/2020 đến ngày 11/01/2020

Ngày đăng 05/01/2020 | 05:14 PM  | View count: 89
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị ...

Lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân quận Ba Đình tháng 11 năm 2019

Ngày đăng 05/11/2019 | 10:59 AM  | View count: 495
Chi tiết lịch: xem tại đây

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 22/03/2019

Ngày đăng 17/03/2019 | 05:30 PM  | View count: 904
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 15/03/2019

Ngày đăng 10/03/2019 | 05:00 PM  | View count: 847
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...

­­­­­­­THÔNG BÁO: Lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân quận Ba Đình tháng 3 năm 2019

Ngày đăng 05/03/2019 | 11:36 AM  | View count: 2322
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Căn cứ Nghị định số  64/2014/NĐ-CP  ngày...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 08/03/2019

Ngày đăng 03/03/2019 | 05:00 PM  | View count: 788
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/03/2019

Ngày đăng 24/02/2019 | 03:19 PM  | View count: 809
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019

Ngày đăng 17/02/2019 | 03:17 AM  | View count: 765
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 15/02/2019

Ngày đăng 27/01/2019 | 03:16 AM  | View count: 703
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 25/01/2019

Ngày đăng 20/01/2019 | 05:58 PM  | View count: 632
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/01/2019

Ngày đăng 14/01/2019 | 05:55 PM  | View count: 591
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019

Ngày đăng 06/01/2019 | 05:54 PM  | View count: 579
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...

Lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân quận Ba Đình tháng 01 năm 2019

Ngày đăng 04/01/2019 | 03:02 PM  | View count: 1389
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Căn cứ Nghị định số  64/2014/NĐ-CP  ngày...