Mặt trận tổ quốc

Hội LHTN Việt Nam phường Giảng Võ tổ chức Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ngày đăng 24/04/2019 | 09:05

Ngày 21/04, Hội LHTN Việt Nam phường Giảng Võ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ngày 21/04, Hội LHTN Việt Nam phường Giảng Võ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tham dự Đại hội có đồng chí  Nguyễn Ngọc Thắng - Quận ủy viên, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Quận , các đồng chí  Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ phường, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Bí thư các chi bộ và 88 đại biểu chính thức.

Trong 5 năm qua, Hội LHTN Việt Nam phường Giảng Võ đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đoàn thể chính trị - xã hội trong phường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc đặt ra như trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường… được Quận Hội và chính quyền phường đánh giá cao.

Đại hội đã bầu Ủy ban Hội nhiệm kỳ VI gồm 17 đồng chí. Đồng chí Vũ Tùng Dương Chủ tịch Hội nhiệm kỳ V tái đắc cử chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ VI; bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam quận lần thứ VI. Nhân dịp này, 6 tập thể và 5 cá nhân tiêu biểu đã được khen thưởng .

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng -  Quận ủy viên, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Quận và đồng chí  Vũ Thị Thêu - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy  phường  phát biểu chỉ đạo Đại hội.  Các đồng chí đã đánh giá cao kết quả đạt được của Hội LHTN Việt Nam phường Giảng Võ trong 5 năm qua và nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong thời gian tới.

                                                                         Văn hóa Thông tin phường