Mặt trận tổ quốc

Mặt trận tổ quốc phường Phúc Xá hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm
Ngày đăng 25/09/2019 | 15:01

Ngày 21/9, UB.Mặt trận tổ quốc (MTTQ) phường Phúc Xá tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền phường; Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận các địa bàn dân cư; trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội; đại diện các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn và hơn 90thành viên của Mặt trận.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, MTTQ và các tổ chức thành viên đã nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao phó; đóng góp tích cực vào công tác xây dựng đảng về chính trị, tổ chức, tư tưởng trên cơ sởtập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về Trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường của chính quyền địa phương; tuyên truyền thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ trong Đảng và trong quần chúng nhân dân; tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ánh với Đảng, chính quyền, qua đó vận động hội viên, đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phối hợp với chính quyền vận động nhân tham gia phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”, phong trào tổng vệ sinh môi trường, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, An ninh quốc phòng của địa phương. Chủ trì tổ chức thành công Hội nghị đại biểu nhân tại 26 tổ dân phố và phường. Tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động ủng hộ các nguồn quỹ với tổng số tiền 397.120.000đ. Trong đó, Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” thu được 86.950.000đ; quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được hơn 100.000.000đ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy phường đã ghi nhận, biểu dương những thành tích và kết quả công tácmà UB.MTTQ phường đã đạt trong 9 tháng đầu năm. Đồng thời, yêu cầu UB.MTTQ phường tập trung triển khai thực hiện tốtcông tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước đến các hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốtchức năng giám sát và phản biện xã hội, nhất là những nội dung liên quan đến việc tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nhận thức, lập trường về chính trị của quần chúng nhân dân đối với tình hình Biển Đông, vấn đề bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia. Đẩy mạnh xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

                                                 Phạm Thị Nết - CBVHTT