Mặt trận tổ quốc

Ba Đình hiệp thương chủ tịch UB MTTQ Quận khóa 18
Ngày đăng 30/12/2019 | 09:00

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố và Thường trực Quận ủy Ba Đình, ngày 27/12/2019, Ban Thường trực UB MTTQ quận Ba Đình đã triệu tập Hội nghị UB MTTQ quận lần thứ 3 để tiến hành hiệp thương cử ủy viên UB MTTQ và kiện toàn chức danh Chủ tịch UB MTTQ quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại hội nghị, sau khi nghe đồng chí Phó Chủ tịch UB MTTQ quận đọc tờ trình, Ủy ban MTTQ quận đã tiến hành hiệp thương cử đồng chí Đỗ Thị Duy Nhiên - ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy tham gia là Ủy ban MTTQ quận Ba Đình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Tiếp đó, trên cơ sở kết quả đã hiệp thương cử vào UB MTTQ quận, Ủy ban đã xem xét và cử đồng chí Đỗ Thị Duy Nhiên giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Ba Đình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024 theo hình thức biểu quyết giơ tay với kết quả đạt 100%.

 

                                                                             C.Q.H – MTTQ Ba Đình