Mặt trận tổ quốc

Ký giao ước thi đua Cụm số 1 của MTTQ Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 06/02/2020 | 16:13

Cụm thi đua số 1 của Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội gồm 06 quận: Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai và Long Biên.

Dưới sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, cụm thi đua số 1 của Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội đã ký giao ước thi đua với một số nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng và triển khai các nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam tham gia công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ cùng cấp và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Thực hiện tốt nội dung các phong trào thi đua được phát động, các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố.

4. Triển khai các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục thực hiện hoạt động của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218-QĐ/TW; giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

- Giám sát việc thực hiện các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thành ủy về giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên.

- Triển khai nhiệm vụ MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; định hướng dư luận, hạn chế phát sinh những điểm nóng, phức tạp ở các địa phương.

6. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Thi đua - Khen thưởng trên cơ sở đảm bảo đúng thành tích, tiêu chuẩn, đối tượng; chú trọng khen thưởng theo thành tích đạt được, trong đó quan tâm đến cấp cơ sở và người lao động trực tiếp; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc:

7. Thi đua phấn đấu xây dựng cơ quan văn hóa, đơn vị an toàn vững mạnh, đoàn kết; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở.

Trước mắt, các cụm cần chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan chức năng tập trung tuyên truyền và thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống có hiệu quả với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương – UVTV, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cơ bản nhất trí với những nội dung thi đua đã đề ra và đề nghị các quận trong cụm thi đua số 1 phải nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các quận trung tâm, đề ra các chỉ tiêu thi đua cao hơn năm 2019, đồng thời phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

 

                                                                             C. Q.H – MTTQ Ba Đình