Mặt trận tổ quốc

Phát thực phẩm miễn phí cho người khó khăn trên địa bàn phường Phúc Xá
Ngày đăng 08/04/2020 | 15:09

Ngày 07/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Xá phối hợp với nhóm từ thiện “Ai cần cứ đến lấy” tổ chức phát thực phẩm miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Theo đó, từ ngày 07-15/4/2020, nhóm từ thiện sẽ tổ chức phát miễn phí thực phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, mỗi ngày 300 xuất. Việc phát thực phẩm được thực hiện đảm bảo đúng quy định, mỗi người dân đến đều có đeo khẩu trang và đứng cách nhau 2m.

Đây là một trong chuỗi hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình nhằm chia sẻ những khó khăn với người dân trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận. Hoạt động được đông đảo người dân quan tâm, đồng tình và ủng hộ. Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận sẽ tiếp tục làm việc với các nhóm từ thiện để tổ chức phát thực phẩm miễn phí tại nhiều địa bàn phường để nhiều người dân nhận được sự quan tâm của toàn xã hội.

                                                                                C. Q.H – MTTQ Ba Đình