Mặt trận tổ quốc

Thường trực Quận uỷ làm việc với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận
Ngày đăng 18/09/2020 | 09:21

Ngày 17/9, Thường trực Quận ủy đã tổ chức Hội nghị lắng nghe ý kiến của UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận về giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu KT-XH, ANQP năm 2020; về việc triển khai thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU và Đề án số 02-ĐA/QU.

Tại hội nghị, có 4 ý kiến phát biểu của UB MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Hội liên hiệp phụ nữ và Đoàn thanh niên quận. Các ý kiến đã đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị làm việc giữa Thường trực QU với UB MTTQ và các đoàn thể, thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền với UB MTTQ và đoàn thể quận. Đánh giá cao kết quả hoạt động của chính quyền về phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh, xây dựng hệ thống giáo dục hiện đại, xây dựng đô thị văn minh ... trong 8 tháng năm 2020, cho rằng kết quả này là do có sự đồng lòng, chung tay của cả hệ thống chính trị quận; một số chỉ tiêu của năm 2020 cơ bản đã hoàn thành và vẫn tiếp tục phấn đấu hoàn thành những chỉ tiêu khác từ nay đến cuối năm. Tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khó lường, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh thì việc đảm bảo thu ngân sách là khó thực hiện.

Đối với Đề án số 21-ĐA/TU đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng nhiệm vụ. Để thực hiện có hiệu quả Đề án, cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể đều xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể đến các phường, các địa bàn dân cư. UB MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng hướng dẫn chi tiết quy trình thực hiện các bước kiện toàn các chức danh tại địa bàn dân cư, đảm bảo đúng luật, đúng với Điều lệ của từng tổ chức. Bên cạnh những thuận lợi về sự tạo điều kiện, sự phối hợp thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện Đề án thì cũng nảy sinh nhiều khó khăn, bất cập như: con người, điều kiện làm việc, chế độ phụ cấp, công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể. Với những khó khăn đó, UB MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận đã tham mưu Thường trực Quận ủy một số giải pháp đó là:

- Cần sớm xây dựng Quy chế phối hợp tại địa bàn dân cư giữa Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, Tổ trưởng dân phố và cảnh sát khu vực.

- UNBD các cấp cần tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội.

- Thực hiện bố trí cán bộ đảm bảo đủ điều kiện về độ tuổi (đối với đoàn TN), kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách.

- Quan tâm, tạo điều kiện về địa điểm làm việc, về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của MTTQ, các đoàn thể phường.

Tiếp thu các ý kiến góp ý của UB MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội quận, các đồng chí trong Thường trực Quận ủy đã giải trình một số nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, thực hiện Đề án 21 của Thành ủy; đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu các ý kiến, tham mưu trả lời tại Hội nghị đối thoại cấp quận.

                   C.Q.H – MTTQ Ba Đình