THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN

NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA UBND QUẬN BA ĐÌNH

Đồng chí: ĐỖ VIẾT BÌNH

Chức vụ: Chủ tịch UBND Quận Ba Đình

Email công vụ: dovietbinh_badinh@hanoi.gov.vn