quản lý đô thị

Ý kiến UBND Thành phố về việc Công ty TNHH Tân Long xin sử dụng 2.033m2 đất tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình
Ngày đăng 05/03/2009 | 00:00

UBND Thành phố nhận được công văn số 504/CV ngày 10/6/2008 của Công ty TNHH Tân Long về việc xin sử dụng 2.033m2 đất tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình (vị trí ven đường Liễu Giai, trước mặt trụ sở UBND quận Ba Đình) để xây dựng Văn phòng làm việc:

Về việc này, UBND Thành phố trả lời như sau:

Ngày 2/3/1996, UBND Thành phố đã ban hành quyết định số 886/QĐ-UB thu hồi diện tích 2.033m2 đất tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình do Hội Toán học Việt Nam sử dụng, giao cho UBND quận Ba Đình thực hiện việc giải phóng mặt bằng, xây dựng trường học. Do phát sinh khiếu nại, Đoàn thanh tra liên ngành Thành phố đã xem xét, kết luận tại văn bản số 1859A/ĐTTLN ngày 10/11/2006; Thường trực Thành ủy đã xem xét, có ý kiến chỉ đạo tại thông báo số 90/TB-TU ngày 16/8/2006 và UBND Thành phố đã có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 999/UBND-NNĐC ngày 15/2/2007, trong đó giao UBND quận Ba Đình tiến tục thực hiện quyết định số 886/QĐ-UB ngày 2/3/1996 của UBND Thành phố. Hiện nay, UBND quận Ba Đình đang thực hiện việc thu hồi, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư xây dựng trường học theo quy định.

Vì vậy, đề nghị của công ty TNHH Tân Long không phù hợp với các kết luận và chỉ đạo tại các văn bản nêu trên nên không giải quyết được./.

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TP-VŨ HỒNG KHANH (Đã ký)