quản lý đô thị

Thực hiện di dời người dân và phá dỡ nhà chung cư nguy hiểm B6 Giảng Võ để xây dựng lại
Ngày đăng 27/02/2009 | 00:00

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Đầu tư xây lắp và thương mại 36 được UBND Thành phố giao tổ chức thực hiện di dời các hộ dân và phá dỡ nhà chung cư nguy hiểm B6 để xây dựng lại.

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Đầu tư xây lắp và thương mại 36 được UBND Thành phố giao tổ chức thực hiện di dời các hộ dân và phá dỡ nhà chung cư nguy hiểm B6 để xây dựng lại.

Ngày 20/2/2009, UBND Thành phố đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Đầu tư xây lắp và thương mại 36 khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao và quy định của Nhà nước, UBND Thành phố về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bảo đảm an toàn cho người sử dụng và công trình theo đúng tiến độ đã cam kết, đồng thời giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND quận Ba Đình, các Sở, ngành liên quan kiểm tra, giải quyết các vướng mắc có liên quan theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Đầu tư xây lắp và thương mại 36 được UBND Thành phố giao tổ chức thực hiện di dời các hộ dân và phá dỡ nhà chung cư nguy hiểm B6 để xây dựng lại. Tuy nhiên, cho tới nay tiến độ thực hiện của công ty không đúng cam kết với thành phố.