quản lý đô thị

Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên chính và Chuyên viên cao cấp năm 2009.
Ngày đăng 05/03/2009 | 00:00

Thực hiện Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức khối Đảng, MTTQ, đoàn thể, DNNN, công chức nhà nước, công chức xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội năm 2009, sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị đăng ký, lập danh sách học viên tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính (CVC) và chuyên viên cao cấp (CVCC) cụ thể như sau:

1- Thời gian, địa điểm mở lớp:

- Lớp CVCC: do Học viện Hành chính tổ chức, học tập trung tại Học viện trong 8 tuần (thời gian học cụ thể, Học viện sẽ thông báo sau).

- Lớp CVC: học vào các buổi chiều trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật), học 3 tháng liên tục, địa điểm học do sở Nội vụ bố trí (thời gian và địa điểm học cụ thể, sở Nội vụ sẽ thông báo sau), dự kiến chia làm 3 lớp:

+ Lớp 1: khai giảng vào tháng 3 năm 2009;

+ Lớp 2: khai giảng vào tháng 4 năm 2009;

+ Lớp 3: khai giảng vào tháng 8 năm 2009.

2- Đối tượng học viên:

a- Lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính:học viên thuộc một trong các đối tượng sau:

- Giám đốc, Phó giám đốc và các chức danh tương đương cấp sở; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND quận, huyện, TP trực thuộc;

- Chuyên viên chính và tương đương chuyên viên chính nhưng chưa học khóa bồi dưỡng về QLNN chương trình chuyên viên chính;

- Chuyên viên và tương đương chuyên viên có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ 09 năm trở lên;

- Đối với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội: đối tượng là cán bộ, công chức có mức lương tương đương từ bậc 1 mã ngạch chuyên viên chính (4,40) trở lên;

- Đối với DNNN là cán bộ làm công tác quản lý có mức lương từ 4,40 trở lên.

b- Lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên cao cấp: học viên phải có Giấy chứng nhận bồi dưỡng về QLNN chương trình chuyên viên chính và thuộc một trong các đối tượng sau:

- Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND từ cấp quận, huyện trở lên;

- Giám đốc, Phó giám đốc sở và các chức danh tương đương cấp sở trực thuộc UBND Thành phố có thời gian ở ngạch chuyên viên chính và tương đương từ 3 năm trở lên;

- Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Chủ tịch, Phó chủ tịch, uỷ viên Hội đồng quản trị tập đoàn, tổng công ty được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Chuyên viên chính và tương đương chuyên viên chính có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính tối thiểu là 06 năm và có hệ số lương từ 5,76 trở lên.

3. Kinh phí mở lớp:

- Học viên là cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Thành phố được hưởng kinh phí đào tạo từ ngân sách Thành phố đã cấp cho sở Nội vụ theo quy định của Nhà nước, các chi phí khác như ăn, ở, đi lại, bảo hiểm y tế vv… do cơ quan, đơn vị chi trả theo chế độ hiện hành.

- Học viên là cán bộ, viên chức trong các doanh nghiệp nhà nước và cán bộ, công chức không do ngân sách Thành phố trả lương phải đóng học phí và các khoản chi khác theo quy định của cơ sở đào tạo.

4. Đăng ký học viên:

Các sở, ban, ngành của Thành phố, UBND quận, huyện, TP trực thuộc rà soát tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ để xét cử cán bộ, công chức đi học đảm bảo đúng đối tượng và số lượng được giao tại Quyết định số 347/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

Các doanh nghiệp nhà nước, nếu có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, đề nghị đơn vị lập danh sách cử cán bộ đi học.

Danh sách đăng ký học viên lớp CVCC cần gửi kèm theo Giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính (bản phôtôcopy).

Danh sách đăng ký cử cán bộ, công chức đi học thực hiện đúng theo biểu mẫu (kèm theo công văn) và gửi về sở Nội vụ (Phòng Đào tạo, bồi dưỡng và Quản lý CBCC, sở Nội vụ Hà Nội - 14 Phan Đình Phùng, Hà Nội) trước ngày 25/02/2009. Quá thời hạn quy định trên, các cơ quan, đơn vị không gửi công văn đăng ký thì được coi như không có nhu cầu cử cán bộ, công chức đi học.

Sau khi thẩm định danh sách, sở Nội vụ sẽ gửi giấy triệu tập về cơ quan, đơn vị có học viên đủ điều kiện đi học./.

Tin từ Hanoi portal