quản lý đô thị

Xây dựng lại nhà 148 – 150 phố Sơn Tây, phường Kim Mã theo quy chế cải tạo chung cư xuống cấp.
Ngày đăng 29/06/2009 | 00:00

Ngày 22/5/2009, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2430/QĐ-UBND về việc tổ chức di dời các hộ dân tại biển số nhà 148-150 phố Sơn Tây, phường Kim Mã, quận Ba Đình

Ngày 22/5/2009, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2430/QĐ-UBND về việc tổ chức di dời các hộ dân tại biển số nhà 148-150 phố Sơn Tây, phường Kim Mã, quận Ba Đình

Ngày 22/5/2009, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2430/QĐ-UBND về việc tổ chức di dời các hộ dân tại biển số nhà 148-150 phố Sơn Tây, phường Kim Mã, quận Ba Đình. Quyết định nêu rõ: " Giao Công ty cổ phần Phòng cháy, chữa cháy và Đầu tư xây dựng Sông Đà làm chủ đầu tư lập Dự án xây dựng lại nhà xuống cấp, nguy hiểm tại biển số nhà 148-150 phố Sơn Tây trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Công ty cổ phần Phòng cháy, chữa cháy và Đầu tư xây dựng Sông Đà có trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện về quản lý, vận hành quỹ nhà tạm cư theo quy định hiện hành để phục vụ việc di chuyển các hộ dân đang sinh sống trong nhà xuống cấp nguy hiểm tại biển số nhà 148-150 phố Sơn Tây; Tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng công trình tại biển số nhà 148-150 phố Sơn Tây và các công trình liên quan làm cơ sở lập phương án phá dỡ nhà xuống cấp, nguy hiểm, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho các hộ dân trong khu vực, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt".