quản lý đô thị

Quận Ba Đình tổ chức ra quân kiểm tra vệ sinh, môi trường, trật tự an toàn giao thông-đô thị hưởng ứng tháng an toàn giao thông
Ngày đăng 28/09/2009 | 00:00

Thực hiện kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 25/8/2009 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức tháng an toàn giao thông, ngày 26/9/2009, UBND quận Ba Đình đã chỉ đạo 14 phường tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, kiểm tra việc duy trì trật tự an toàn giao thông - đô thị trên địa bàn quận

Thực hiện kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 25/8/2009 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức tháng an toàn giao thông, ngày 26/9/2009, UBND quận Ba Đình đã chỉ đạo 14 phường tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, kiểm tra việc duy trì trật tự an toàn giao thông - đô thị trên địa bàn quận

Đúng 7h sáng, các phường đồng loạt tổ chức lễ ra quân và triển khai tổng vệ sinh môi trường, các lực lượng chức năng của các phường nhắc nhở, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Do sớm làm tốt công tác tuyên truyền nên phần lớn các cá nhân, hộ gia đình, các hộ kinh doanh đều thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông - đô thị.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng an toàn giao thông tiến tới xây dựng văn hoá giao thông người Hà Nội.

P.VHTT