quản lý đô thị

Bảng tổng hợp số liệu cấp phép xây dựng tháng 1/2011 (Từ 17 đến 21/1/2011)
Ngày đăng 26/01/2011 | 00:00

Số GPXD

Ngày cấp

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Số tầng / Chiều cao

Tổng diện tích sàn XD

Loại GPXD đã cấp

Loại dự án đầu tư được cấp GPXD

Loại công trình được cấp GPXD

GPXD chính thức

GPXD tạm

Dự án

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Loại khác

Nhà ở riêng lẻ

Nhà ở kết hợp chức năng khác

Công trình hạ tầng kỹ thuật

Công trình khác

B

C

D

E

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

19

19.01.11

Vũ Văn Quyền

3 ngách 766/24 la Thành

5/15.9

129.4

1

20

Lê Thị Huê

17 ngách 462/35 đường Bưởi

5/17

198.7

1

21

Phạm Tường Vượng

4 Ông ích Khiêm

3/12

106

1

22

Hoàng Quốc Tuấn

22 ngõ 75 Vĩnh Phúc

5/16.95

160

1

23

21.01.11

Phan Hữu Thành

15 Nguyễn trường Tộ

6/20.8

364

1

24

Tạ Văn Phú

TT 188 Quán Thánh

4/13.5

162.3

1

25

Nguyễn Thị Phương Hoa

166 phố Ngọc Hà

3/9.9

63.43

1

26

Chu Kim Phượng

164 phố Ngọc Hà

3/9.9

64.64

1

Phòng QLĐT