quản lý đô thị

Quận Ba Đình tổ chức giao ban công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn
Ngày đăng 07/06/2011 | 00:00

Ngày 7/6/2011, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong tháng 5/2011 và bàn các giải pháp thực hiện trong tháng 6/2011.

Ngày 7/6/2011, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong tháng 5/2011 và bàn các giải pháp thực hiện trong tháng 6/2011.

Hội nghị đã nghe Phòng Quản lý đô thị, cơ quan thường trực công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn công bố các quyết định kiện toàn ban chỉ huy và thành lập các tiểu ban giúp việc cho ban chỉ huy công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn quận. Ban chỉ huy gồm có 21 thành viên do ông Phạm Văn Chanh - Chủ tịch UBND quận làm trưởng ban; ông Nguyễn Thế Công - Phó Chủ tịch UBND quận là phó trưởng ban thường trực; ông Trần Đức Dũng - Trưởng phòng QLĐT và ông Đỗ Thế Vinh - Chỉ huy trưởng BCH quân sự quận là phó trưởng ban.

Đại biểu dự hội nghị đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo sơ kết công tác công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, bổ xung phân công nhiệm vụ cho các thành viên và đề xuất, kiến nghị một số nội dung vướng mắc liên quan đến các sở, ngành thành phố phối hợp với quận để làm tốt hơn công tác công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong năm 2011.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND quận, trưởng ban chỉ huy nhấn mạnh biểu dương cơ quan thường trực chuẩn bị đầy đủ văn bản, tài liệu phục vụ giao ban, hoan nghênh các phường và các thành viên hoàn thành xây dựng kế hoạch phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 và yêu cầu chủ tịch UBND phường làm trưởng ban chỉ huy. Đề nghị các thủ trưởng các cơ quan: Quản lý đê số 2, Xí nghiệp quản lý cây xanh, Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Ba Đình, Thoát nước số 1, Điện lực Ba Đình và Xí nghiệp môi trường đô thị số 1 phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy quận hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công nhất là khi xảy ra sự cố. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, giao ban đúng quy định và tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất, công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Chủ động phòng chống, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do lụt bão, thiên tai gây ra.

Phòng VH&TT