quản lý đô thị

Ban chỉ đạo xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng trên địa bàn quận Ba Đình triển khai phân công nhiệm vụ và đóng góp xây dựng quy chế hoạt động
Ngày đăng 23/09/2011 | 00:00

Ngày 23/9/2011, đồng chí Phạm Văn Chanh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo quận Ba Đình đã chủ trì cuộc họp xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Ngày 23/9/2011, đồng chí Phạm Văn Chanh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo quận Ba Đình đã chủ trì cuộc họp xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Đồng chí Phạm Văn Chanh-Chủ tịch UBND quận Ba Đình

Với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên Ban chỉ đạo đã đóng góp tích cực cho dự thảo Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ. Các ý kiến tập trung đề nghị làm rõ chức năng, nhiệm vụ Ban chỉ đạo, chế độ hội họp, công tác tuyên truyền vận động gắn với chế độ chính sách thoả đáng với người dân, phân công nhiệm vụ các tiểu ban, thể thức văn bản...

Phát biểu kết luận hội nghị, đ/c Chủ tịch UBND quận hoan nghênh và tiếp thu các ý kiến đóng góp quý báu, rất trách nhiệm của các đồng chí dự họp. Đ/c chỉ rõ công tác xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng trên địa bàn quận là công tác hết sức khó khăn, phức tạp nhưng rất cần thiết để đảm bảo văn minh đô thị, đường phố xanh – sạch – đẹp. Đ/c yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận và cấp uỷ, chính quyền các phường nghiêm túc triển khai các văn bản chỉ đạo của Thành phố, Quận trong công tác này. Đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền vận động nhân dân đồng tình ủng hộ và nghiêm túc chấp hành chủ trương của Thành phố về việc xoá nhà siêu mỏng, siêu méo. BCĐ quận quyết định thành lập 02 tiểu ban: Tiểu ban thông tin tuyên truyền và tiểu ban thu hồi, hợp khối và chỉnh trang đồng thời phân công uỷ viên thường trực là phòng Văn hoá và Thông tin, phòng Quản lý đô thị giúp việc cho các tiểu ban trên; giao phòng Quản lý đô thị hoàn chỉnh Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo để ban hành, triển khai trong tuần tới.

Phòng Văn hóa và Thông tin