quản lý đô thị

Uỷ ban nhân dân phường Liễu Giai tổ chức cưỡng chế 05 hộ dân không thực hiện quyết định thu hồi đất giải phóng mặt bằng
Ngày đăng 28/09/2011 | 00:00

8h00’ ngày 28/9/2011, Uỷ ban nhân dân phường Liễu Giai được sự giúp đỡ của các lực lượng chức năng Quận và Thành phố đã tổ chức thực hiện các quyết định cưỡng chế đối với các hộ gia đình cố tình không thực hiện quyết định số 2530/QĐ-UB ngày 25/6/1998 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu hồi 5.611m2 đất tại khu dân cư số 9 phường Ngọc Hà ( nay là khu dân cư số 3 phường Liễu Giai ) giao cho Công ty Du lịch Công đoàn Việt Nam xây dựng nhà công vụ và bán nhà theo chức năng được UBND Thành phố cho phép.

8h00' ngày 28/9/2011, Uỷ ban nhân dân phường Liễu Giai được sự giúp đỡ của các lực lượng chức năng Quận và Thành phố đã tổ chức thực hiện các quyết định cưỡng chế đối với các hộ gia đình cố tình không thực hiện quyết định số 2530/QĐ-UB ngày 25/6/1998 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu hồi 5.611m2 đất tại khu dân cư số 9 phường Ngọc Hà ( nay là khu dân cư số 3 phường Liễu Giai ) giao cho Công ty Du lịch Công đoàn Việt Nam xây dựng nhà công vụ và bán nhà theo chức năng được UBND Thành phố cho phép.

Trong số 5.611m2 đất ( 34 hộ gia đình ) có 3.010m2 đất nông nghiệp được hợp tác xã giao cho xã viên canh tác, 1.995m2 đất công được hợp tác xã mượn cho xã viên canh tác; 606 m2 đất có nhà cấp 4 do 09 hộ gia đình sinh sống ổn định.

Phương án bồi thường mới đã xây dựng cao hơn mức bồi thường quy định tại Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích lợi ích quốc gia và lợi ích công cộng. Ngoài ra, chủ đầu tư còn hỗ trợ thêm ngoài chính sách các khoản sau: Đất nông nghiệp giá bồi thường từ 419.000đ/m2 tăng lên thành 1.000.000đ/m2 ( tăng hơn 2 lần); đất mượn giá bồi thường từ 25.000đ/m2 lên 1.000.000đ/m2 (tăng hơn 40 lần). Có 07 hộ gia đình được tái định cư bằng nền đất dự án ( trong đó có 05 hộ chống đối); chủ đầu tư còn hỗ trợ thêm 70% tiền sử dụng đất.

Mặc dù đã được các cấp chính quyền, đoàn thể tuyên truyền, giải thích, vận động nhưng đến trước 8h00' sáng ngày 28/9/2011, 05 hộ gia đình: ông Phạm Văn Thắng – 57B Vĩnh Phúc 3, bà Nguyễn Thị Mứt – 56 Vĩnh Phúc 3, ông Nguyễn Văn Hoà – 52 Vĩnh Phúc 3, ông Phạm Văn San – 59 Vĩnh Phúc 3 và ông Nguyễn Ngọc Bảo – khu dân cư số 3 phường Liễu Giai vẫn cố tình không thực hiện kể cả 10 triệu tiền thưởng của Hội đồng GPMB quận nếu tự nguyện bàn giao mặt bằng trước 19h00 ngày 27/9/2011

Đúng 8h00' ngày 28/9/2011, Uỷ ban nhân dân phường Liễu Giai đã triển khai kế hoạch số 406/KH-UB ngày 21/9/2011 về việc tổ chức thực hiện các quyết định cưỡng chế 05 hộ gia đình trên.

Mặc dù có sự chống đối rất quyết liệt của các hộ dân như dùng vật cản chặn các đường vào, phóng hoả, dùng gạch đá, chai xăng tấn