quản lý đô thị

Công bố việc thu hồi đất khu dân cư số 1, số 4 phường Vĩnh Phúc
Ngày đăng 06/10/2011 | 00:00

Căn cứ Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 18/6/2008 của UBND quận Ba Đình về việc giao Ban quản lý dự án quận làm đầu mối thực hiện Dự án Cống hóa mương và xây dựng đường nối từ tổ 10 khu dân cư số 1 đến tập thể quân trang khu dân cư số 4, phường Vĩnh Phúc và các quy định của pháp luật.

Căn cứ Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 18/6/2008 của UBND quận Ba Đình về việc giao Ban quản lý dự án quận làm đầu mối thực hiện Dự án Cống hóa mương và xây dựng đường nối từ tổ 10 khu dân cư số 1 đến tập thể quân trang khu dân cư số 4, phường Vĩnh Phúc và các quy định của pháp luật.

ảnh minh hoạ (nguồn: báo pháp luật TpHCM)

Ngày 29/9/2011, UBND quận Ba Đình đã ban hành thông báo số 149/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án Cống hóa mương và xây dựng đường nối từ tổ 10 khu dân cư số 1 đến tập thể quân trang khu dân cư số 4, phường Vĩnh Phúc.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH THÔNG BÁO:

1. Công bố việc thu hồi đất:

- Diện tích thu hồi: 3.907m2 tại khu dân cư số 1 và số 4 trong đó có các hộ dân đang quản lý và sử dụng để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Cống hóa mương và xây dựng đường nối từ tổ 10 khu dân cư số 1 đến tập thể quân trang khu dân cư số 4, phường Vĩnh Phúc.

- Dự kiến về tái định cư: Tại nhà A6 khu đô thị Nam Trung Yên

- Thời gian thực hiện: Dự kiến bắt đầu từ quý IV năm 2011.

2. Ủy ban nhân dân quận Ba Đình yêu cầu:

- Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận có trách nhiệm trình UBND quận thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Tổ công tác và hướng dẫn đơn vị đầu mối quản lý dự án triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo quy định.

- Ban quản lý dự án quận phối hợp với UBND phường Vĩnh Phúc và Tổ công tác để tiến hành khảo sát, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tổng thể trình UBND quận phê duyệt theo đúng trình tự thu hồi đất Thành phố ban hành.

- UBND phường Vĩnh Phúc có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án quận thông báo trên các phương tiện thông tin của phường đến các tổ chức, cơ quan và các hộ dân nằm trong chỉ giới thu hồi đất; có biện pháp quản lý, ngăn chặn các hành vi chuyển đổi mục đích cũng như chuyển nhượng, chuyển đổi chủ sử dụng đất, xây dựng công trình hoặc thay đổi quy mô công trình trên phạm vi dự án.

Dự án Cống hóa mương và xây dựng đường nối từ tổ 10 khu dân cư số 1 đến tập thể quân trang khu dân cư số 4, phường Vĩnh Phúc nhằm hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trên địa bàn theo quy hoạch, khắc phục sự cố xuống cấp của tuyến đường và tạo điều kiện thuận lợi cho sự đi lại của nhân dân./.

Văn phòng HĐND-UBND quận