quản lý đô thị

Công bố việc thu hồi đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án: Cống hóa mương, cổng, hành lang để bảo vệ cột phát sóng và Đài truyền hình Việt Nam.
Ngày đăng 15/10/2011 | 00:00

Căn cứ các quy định của pháp luật và thực hiện các văn bản của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai dự án cống hóa đoạn mương thoát nước, tổ chức di chuyển 3 hộ dân ở phía trước Đài truyền hình Việt Nam tại 43 phố Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình.

Căn cứ các quy định của pháp luật và thực hiện các văn bản của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai dự án cống hóa đoạn mương thoát nước, tổ chức di chuyển 3 hộ dân ở phía trước Đài truyền hình Việt Nam tại 43 phố Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình.

ảnh minh hoạ (nguồn: Internet)

Ngày 14/10/2011, UBND quận Ba Đình đã ban hành thông báo số 204/TB-UBND về việc thu hồi đất để để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án: Cống hóa mương, cổng, hành lang để bảo vệ cột phát sóng và Đài truyền hình Việt Nam tại 43 Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ và phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Nội dung thông báo cụ thể như sau:

1. Công bố về việc thu hồi đất:

- Diện tích đất thu hồi: 1.504,4m2 mà các hộ dân và tổ chức đang quản lý thuộc địa phận phường Giảng Võ và phường Ngọc Khánh để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cống hóa mương, cổng, hành lang để bảo vệ cột phát sóng và Đài truyền hình Việt Nam.

- Dự kiến về tái định cư: Tại nhà A6 khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến bắt đầu từ quý IV năm 2011.

2. UBND quận Ba Đình yêu cầu:

- UBND phường Giảng Võ, UBND phường Ngọc Khánh có trách nhiệm phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thông báo trên các phương tiện thông tin, đến các tổ chức và các hộ dân nằm trong chỉ giới thu hồi đất, niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường thông báo này; có biện pháp quản lý, ngăn chặn mọi hành vi chuyển đổi mục đích cũng như chuyển nhượng, chuyển đổi chủ sử dụng đất, xây dựng công trình hoặc thay đổi quy mô công trình trên phạm vi dự án.

- Đài Truyền hình Việt Nam - chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ và phối hợp với UBND phường Giảng Võ, UBND phường Ngọc Khánh và các đơn vị có liên quan công bố công khai quy hoạch chi tiết quận Ba Đình tỉ lệ 1/2000 đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 68/2000/QĐ-UB ngày 14/7/2000 và Bản vẽ chỉ giới đường đỏ tỉ lệ 1/500 khu đất tại 43 Nguyễn Chí Thanh do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cấp ngày 18/8/2011 để tiến hành công tác giải phóng mặt bằng theo đúng trình tự quy định tại Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND thành phố Hà Nội khi đủ điều kiện pháp lý.

- Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận có trách nhiệm hướng dẫn Đài Truyền hình Việt Nam triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo quy định.

Để biết thêm chi tiết liên quan đến chủ trương thu hồi đất đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ với UBND phường Giảng Võ, UBND phường Ngọc Khánh và Đài Truyền hình Việt Nam để được hướng dẫn và giải thích.

Dự án Cống hóa mương, cổng, hành lang để bảo vệ cột phát sóng và Đài truyền hình Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp, hiện đại trong khu vực dân cư và đảm bảo an ninh, an toàn của Đài Truyền hình Quốc gia./.

Văn phòng HĐND-UBND quận