quản lý đô thị

Thông báo thu hồi đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc
Ngày đăng 11/11/2011 | 00:00

Căn cứ Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 28/9/2011 của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường hỗ trợ thực hiện dự án GPMB xây dựng tuyến phố Đội Nhân, quận Ba Đình và các quy định của pháp luật.

Căn cứ Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 28/9/2011 của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường hỗ trợ thực hiện dự án GPMB xây dựng tuyến phố Đội Nhân, quận Ba Đình và các quy định của pháp luật.

ảnh minh hoạ: nguồn: hanoi.com.vn

Ngày 10/11/2011, UBND quận Ba Đình đã ban hành thông báo số 243/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc như sau:

1. Về việc thu hồi đất:

- Diện tích đất thu hồi: 9.719,35m2 mà các hộ dân và tổ chức đang quản lý, sử dụng thuộc địa phận phường Vĩnh Phúc để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng tuyến phố Đội Nhân.

- Dự kiến về tái định cư: Tại nhà D17 khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến bắt đầu từ quý I năm 2012.

2. UBND quận Ba Đình yêu cầu:

- UBND phường Vĩnh Phúc có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý dự án Giao thông Đô thị (thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) thông báo trên các phương tiện thông tin, đến các tổ chức, cơ quan và các hộ dân nằm trong chỉ giới thu hồi đất, niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường thông báo này; có biện pháp quản lý, ngăn chặn mọi hành vi chuyển đổi mục đích cũng như chuyển nhượng, chuyển đổi chủ sử dụng đất, xây dựng công trình hoặc thay đổi quy mô công trình trên phạm vi dự án.

- Ban Quản lý dự án Giao thông Đô thị (thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) - đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ và phối hợp với UBND phường Vĩnh Phúc và các đơn vị có liên quan công bố công khai quy hoạch chi tiết quận Ba Đình (quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông) đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 68/2000/QĐ-UB ngày 14/7/2000, Bản vẽ chỉ giới đường đỏ tuyến phố Đội Nhân do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập ngày 06/6/2011 và Phương án tổng thể bồi thường GPMB đã được UBND quận Ba Đình phê duyệt tại Quyết định số 2642/QĐ-UBND để tiến hành công tác giải phóng mặt bằng theo đúng trình tự quy định tại Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND thành phố Hà Nội khi đủ điều kiện pháp lý.

- Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận có trách nhiệm hướng dẫn Ban Quản lý dự án Giao thông Đô thị triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo quy định.

Để biết thêm chi tiết liên quan đến chủ trương thu hồi đất đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ với UBND phường Vĩnh Phúc và Ban Quản lý dự án Giao thông Đô thị để được hướng dẫn và giải thích.