quản lý đô thị

Thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khu tập thể X1-26 Liễu Giai, phường Cống Vị
Ngày đăng 18/11/2011 | 00:00

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 05/01/2011 của UBND quận Ba Đình về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Ba Đình, giải phóng mặt bằng di chuyển các hộ dân để thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại khu tập thể X1-26 Liễu Giai, quận Ba Đình và các quy định của pháp luật

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 05/01/2011 của UBND quận Ba Đình về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Ba Đình, giải phóng mặt bằng di chuyển các hộ dân để thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại khu tập thể X1-26 Liễu Giai, quận Ba Đình và các quy định của pháp luật

ảnh minh hoạ (nguồn: giadinh.net.vn)

Ngày 14/11/2011 UBND quận Ba Đình đã ban hành thông báo số 246/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng di chuyển các hộ dân để thực hiện dự án cải tạo xây dựng lại khu tập thể X1-26 Liễu Giai, phường Cống Vị như sau:

1. Thu hồi đất:

- Diện tích đất thu hồi: 2.616m2 mà các hộ dân đang quản lý, sử dụng tại nhà X1 - 26 Liễu Giai - khu tập thể Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Cống Vị để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cải tạo, xây dựng lại khu tập thể X1-26 Liễu Giai.

- Tái định cư tại chỗ tại Tòa nhà X1-26 Liễu Giai mới sau khi xây dựng xong.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến bắt đầu từ quý I năm 2012.

2. UBND quận Ba Đình yêu cầu:

- UBND phường Cống Vị có trách nhiệm phối hợp với Liên danh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng & phát triển đô thị Sông Đà và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng điện & phát triển nhà Hà Nội thông báo trên các phương tiện thông tin, đến các tổ chức và các hộ dân nằm trong chỉ giới thu hồi đất, niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường thông báo này; có biện pháp quản lý, ngăn chặn mọi hành vi chuyển đổi mục đích cũng như chuyển nhượng, chuyển đổi chủ sử dụng đất, xây dựng công trình hoặc thay đổi quy mô công trình trên phạm vi dự án.

- Liên danh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng & phát triển đô thị Sông Đà và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng điện & phát triển nhà Hà Nội - chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ và phối hợp với UBND phường Cống Vị và các đơn vị có liên quan công bố công khai Quy hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/200 và ranh giới ô đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoàn chỉnh thủ tục pháp lý để tiến hành công tác giải phóng mặt bằng theo đúng trình tự quy định tại Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND thành phố Hà Nội khi đủ điều kiện pháp lý.

- Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo quy định.

Để biết thêm chi tiết liên quan đến chủ trương thu hồi đất đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ với UBND phường Cống Vị và Liên danh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng & phát triển đô thị Sông Đà và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng điện & phát triển nhà Hà Nội để được hướng dẫn và giải thích.