quản lý đô thị

Hội nghị triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thế phát triển KT-XH TP Hà Nội và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội
Ngày đăng 24/11/2011 | 00:00

Sáng 24/11, tại Bảo tàng Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện “Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” và “Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Các đồng chí: Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố; Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và 29 quận, huyện của thành phố đã đến dự.

Sáng 24/11, tại Bảo tàng Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện "Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" và "Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050". Các đồng chí: Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố; Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và 29 quận, huyện của thành phố đã đến dự.

Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các quy hoạch này là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng và triển khai thực hiện các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của Hà Nội, bảo đảm phát huy có hiệu quả hơn nữa mọi tiềm năng, thế mạnh để phát triển Thủ đô một cách bền vững và từng bước nâng cao điều kiện sống của nhân dân về nhà ở, dịch vụ công cộng, y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội; hạ tầng kỹ thuật, môi trường và không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Ký bàn giao hồ sơ Quy hoạch cho các đơn vịCó thể nhận thấy rằng, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đã xác định rõ quan điểm xây dựng và phát triển Thủ đô sẽ là động lực để thúc đẩy phát triển đất nước. Theo đó, đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Hà Nội đạt 12 - 13%/năm (thời kỳ 2011 - 2015); đạt khoảng 11 - 12%/năm (thời kỳ 2016 - 2020) và khoảng 9,5 - 1 0% năm (thời kỳ 2021 - 2030). Với quy hoạch được duyệt, Hà Nội sẽ phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, bưu chính viễn thông, khoa học công nghệ, y tế, giáo dục - đào tạo, tư vấn, vận tải công cộng...; xây dựng Hà Nội thành trung tâm tài chính - ngân hàng hàng đầu ở khu vực phía Bắc và có vai trò quan trọng trong cả nước.

Hội nghị nhằm quán triệt những nội dung cơ bản của quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch chung xây dựng; đồng thời triển khai các chương trình, kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành thực hiện những nhiệm vụ cụ thể vừa cấp bách, vừa lâu dài để thực thi quy hoạch. Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo khẳng định, đây là 2 công trình được nghiên cứu công phu, khoa học; đảm bảo quy trình, quy định; phương pháp tiếp cận mới, lý luận gắn với thực tiễn; với tầm nhìn xa trông rộng; đặc biệt là được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, trực tiếp cho ý kiến nhiều lần của Quốc hội, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức nghề nghiệp và các cấp, các ngành của Thành phố.

Chủ tịch Nguyễn Thế thảo cho rằng, nội dung cốt lõi, mục tiêu hướng tới và phải đạt là: Xây dựng, phát triển Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tiêu biểu cho cả nước; là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia; là trung tâm văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật quan trọng của cả nước; là một trong những trung tâm kinh tế, du lịch, thương mại và dịch vụ của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; một đô thị phát triển bền vững, có hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, phát triển hài hòa giữa văn hóa, bảo tồn di sản, di tích lịch sử với phát triển kinh tế trí thức và bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh theo hướng liên kết vùng, quốc gia, quốc tế. Xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố "Xanh - văn hiến - văn minh - hiện đại", đô thị phát triển năng động, có hiệu quả, có sức cạnh tranh cao trong nước, khu vực và quốc tế; có môi trường sống, làm việc tốt, sinh hoạt giải trí chất lượng cao và có cơ hội đầu tư thuận lợi. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Nguyễn thế Thảo yêu cầu các sở, ban, ngành, các quận, huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trước mắt và lâu dài để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả và tiến độ thời gian.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, đây là hai quy hoạch quan trọng định hướng cho Thủ đô phát triển trong tương lai; đồng thời khẳng định ý thức trách nhiệm của Thủ đô đối với sự phát triển chung của đất nước. Theo Bí thư, để phát triển Thủ đô bền vững trong những năm tới, có được hai quy hoạch chiến lược này mới chỉ là điều kiện cần; quan trọng hơn vẫn là việc đưa quy hoạch vào cuộc sống. Thành phố nhận thức sâu sắc về giá trị của bản quy hoạch cũng như tính chất, tầm quan trọng của nó đối với tương lai phát triển của Thủ đô. Vì vậy, Đảng bộ và chính quyền Thành phố sẽ cố gắng bằng tâm huyết và trách nhiệm cao nhất triển khai hiệu quả quy hoạch này.

Bí thư Phạm Quang Nghị đề nghị các ngành, các cấp của Thủ đô cần tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ chính, trong đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung các quy hoạch tới tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân trong triển khai thực hiện quy hoạch. UBND Thành phố cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển đô thị, chỉ đạo việc xây dựng và ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; tổ chức lập và phê duyệt các quy hoạch trên toàn bộ địa bàn Thành phố; đồng thời, thực hiện tốt việc quản lý đầu tư phát triển theo đúng quy hoạch được duyệt. Các sở ngành, quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ đã được UBND Thành phố giao; thực hiện có hiệu quả các giải pháp khai thác và phát huy thế mạnh của địa phương, đơn vị và trong các tầng lớp nhân dân, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các quy hoạch.

Theo Cổng GTĐT Hà Nội