quản lý đô thị

Phúc Xá lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe toàn dân
Ngày đăng 15/03/2017 | 17:26

Từ ngày 01/3 đến hết ngày 12/3, UBND phường đã phối hợp với Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm Y tế quận và Bệnh viện Đa khoa Xanh pôn tổ chức khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cho nhân dân trên địa bàn, từ trẻ em, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến người người cao tuổi.

Phường Phúc Xá là một trong hai phường được UBND thành phố Hà Nội chọn làm đơn vị thí điểm triển khai kế hoạch lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe toàn dân năm 2017. Việc thiết lập hồ sơ điện tử quản lý sức khỏe cho từng người dân là cơ sở để mọi người quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe ban đầu; được tư vấn và điều trị hoặc được chuyển tuyến phù hợp khi có bệnh. Đồng thời, phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống y tế cơ sở hiện có như Trạm y tế phường, Trung tâm y tế, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của nhân viên y tế cơ sở, tăng cường y tế dự phòng góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Trong 12 ngày tổ chức triển khai tại phường, đã có trên 3000 người được lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe, được hướng dẫn, tư vấn, điều trị bệnh. Tất cả các thông tin, dữ liệu về tình hình sức khỏe của nhân dân sau khi được lập hồ sơ, khám bệnh đều được cập nhật đầy đủ, chính xác và được lưu giữ vào sổ khám bệnh điện tử trong máy tính của Trạm y tế phường.

                                                Phạm Thị Nết – CB VHTT