quản lý đô thị

Xử lý nghiêm những vi phạm về môi trường
Ngày đăng 22/03/2017 | 16:31

Trước tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, ngày 18/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định có hiệu lực thi hành ngày 01/2/2017, gồm 04 chương 63 điều. Theo quy định tại Điều 48, 49 thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính được phân định cụ thể như sau:

1. Chủ tịch UBND phường có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền và phạm vi quản lý của mình đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 5.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 5.000.000 đồng.

2. Chủ tịch UBND quận có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền và phạm vi quản lý của mình đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50.000.000 đồng; Tước quyền sử dụng Giấy phép môi trường có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn thuộc thẩm quyền; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 50.000.000 đồng.

3. Trưởng Công an phường có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 2.500.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 2.500.000 đồng.

Các mức phạt tiền nêu trên là mức phạt tiền quy định đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền với cùng hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Ngoài ra, Nghị định 155/2016/NĐ-CP cũng quy định rõ trình tự, thủ tục và các chức danh có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường bao gồm: Phòng Tài nguyên môi trường; Cán bộ, công chức xã, phường đang thi hành nhiệm vụ bảo vệ môi trường; Chiến sĩ, công an xã, phường và cán bộ trật tự công cộng đang thi hành nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ môi trường tại các khu đô thị, khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng.

Để thực hiện tốt Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ, UBND quận Ba Đình quán triệt và yêu cầu các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình cần thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

          1. Đối với người dân, hộ gia đình phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; xây dựng cảnh quan đô thị quận xanh- sạch - đẹp. Thực hiện nghiêm túc các quy định về môi trường như: Đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; không vứt rác ra lòng đường, hè phố, ao hồ; hạn chế sử dụng túi nilon. Không bẻ cành, ngắt phá cây xanh; có ý thức giữ gìn và bảo vệ cây xanh nơi công cộng; tích cực tham gia thực hiện phong trào vệ môi trường theo Chỉ thị 04/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội vào chiều thứ sáu và sáng thứ bẩy hàng tuần; phong trào “Phụ nữ và nhân dân Thủ đô đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định”.

2. Đối với UBND- Công an 14 phường phải nâng cao vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền; kiểm soát, giám sát và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường.

Sau đây là một số hành vi vi phạm về thu gom, thải rác thải sinh hoạt của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và mức phạt tiền được quy định tại Khoản 1, Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP như sau:

a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;

c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng, trừ vi phạm quy định tại điểm d khoản này;

d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị.

Vì thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, vì một đô thị xanh, vì sức khỏe của cộng đồng và tương lai con em chúng ta mỗi người dân, mỗi hộ gia đình hãy nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; tuyệt đối nói không với các hành vi: Đổ, xả rác bừa bãi; đại, tiểu tiện không đúng nơi quy định. Đó chính là hành động thiết thực xây dựng môi trường sống, xây dựng cảnh quan đô thị quận sáng - xanh- sạch - đẹp.

 

Phòng Văn hóa - Thông tin