quản lý đô thị

Bảng tổng hợp cấp GPHP từ ngày 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017
Ngày đăng 25/08/2017 | 17:07

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng tổng hợp cấp GPHP từ ngày 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017

TT

Chủ đầu tư

Vị trí, địa điểm cấp giấy phép

Số giấy phép

 Ngày tháng cấp

Thời gian sử dụng tạm

Kích thước (m)

Diện tích (m2)

1

Đài Truyền hình Việt Nam

Hè phố Nguyễn Chí Thanh

244/GPHP

14/08/17

12/8/2017 đến 11/11/2017

(4,5x75,0)

337,5

2

Xí nghiệp nước sạch Ba Đình

98 ngõ Núi Trúc

246/GPHP

16/08/17

21/8/2017 đến 24/8/2017

(1,0x0,3x0,3)

0,3

3

Công ty TNHH 3T Tuấn Hồng

Hè số 03 phố Phan Đình Phùng

247/GPHP

16/08/17

20/8/2017 đến 20/02/2018

(2,0x6,0)

12,0

4

Xí nghiệp nước sạch Ba Đình

37 phố Sơn Tây

248/GPHP

16/08/17

21/8/2017 đến 24/8/2017

(1,0x0,3x0,3)

0,3

5

Viện Đào tạo Quốc tế-Học viện tài chính

141 phố Nguyễn Thái Học

249/GPHP

16/08/17

21/8/2017 đến 24/8/2017

(0,5x0,0,3x0,4)

0,4