quản lý đô thị

Quận Ba Đình: Tỷ lệ công trình xây dựng có phép năm 2018 đạt 100%
Ngày đăng 16/01/2019 | 14:09

HNP - Sáng 16/1, UBDN quận Ba Đình tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 

Năm 2018, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Quận ủy-HĐND-UBND quận, năm 2018 công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, giải quyết đơn thư liên quan trên địa bàn quận đã đi vào nề nếp, ngày càng có sự chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, kiểm soát trật tự xây dựng từng bước được nâng cao. Năm 2018, quận Ba Đình đã thực hiện kiểm tra, kiểm soát 867/867 công trình có hoạt động xây dựng (đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 557 công trình đang thi công từ năm 2018 và 310 công trình từ các năm trước chuyển sang). Các công trình vi phạm phát sinh đều được thiết lập hồ sơ xử lý theo quy định. Số vi phạm xây dựng không phép phát sinh giảm. Nếu năm 2017 có 05 trường hợp, năm 2018 có 02 trường hợp và đã xử lý xong, vì vậy tỷ lệ công trình xây dựng có phép năm 2018 đạt 100% tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái (năm 2017: 98,4%).

Công tác quản lý quy hoạch đi vào nền nếp đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tạo điều kiện cho các tổ chức, hộ dân có nhu cầu xây dựng làm thủ tục xin phép ở nhiều phường tăng, tỷ lệ công trình xây dựng có giấy phép ngày càng tăng cao trên địa bàn quận. Tăng cường phối hợp kiểm tra công trình xây dựng sau cấp phép. Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý các vi phạm lấn chiếm vỉa hè tập kết, kinh doanh, buôn bán VLXD, phế thải xây dựng sai quy định, bục bệ, cầu dẫn xe trên các tuyến phố nhằm đảm bảo trật tự ATGT, TTXD, TTĐT, VSMT trên địa bàn quận năm 2018. Phối hợp UBND phường và các cơ quan liên quan xử lý dỡ bỏ 102 bục bệ, cầu dắt xe, 132 mái che mái vẩy trên các tuyến phố.

Cùng với việc kiên quyết xử lý các công trình xây dựng vi phạm, năm qua, quận Ba Đình đã tích cực rà soát, thống nhất, công khai thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính trong lĩnh vực cấp phép xây dựng, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và các chủ đầu tư. Duy trì giải quyết thủ tục hành chính cấp phép xây dựng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Kết quả công tác cấp giấy phép xây dựng từ ngày 01/01/2018 đến ngày 12/12/2018, tổng số hồ sơ đã nhận 753 lượt hồ sơ, đã giải quyết cấp được được 571 giấy phép + 61 văn bản chấp thuận chống dột, chống sập.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, quận tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng; tăng cường cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững về trình độ, chuẩn về đạo đức để phục vụ tốt trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dụng năm 2019. Chú trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận hiểu rõ và tự giác chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến công tác quản lý hoạt động xây dựng. Nâng cao tỷ lệ công trình xây dựng 100% có phép, hạn chế công trình xây dựng sai phép; tạo môi trường thuận lợi cho chủ đầu tư được chấp hành pháp luật, công khai minh bạch hệ thống văn bản quản lý; xử lý dứt điểm, kịp thời các cộng trình vi phạm, tăng cường xử phạt hành chính, phối hợp tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện cho người dân chấp hành pháp luật trên địa bàn. nâng cao vai trò của Tổ quản lý hoạt động xây dựng và xử lý vi phạm TTXD các phường trong công tác quản lý TTXD kết hợp với giải quyết đơn thư có liên quan theo đúng các quy định của pháp luật; kiểm soát, quản lý chặt chẽ 100% các hoạt động xây dựng trên địa bàn.

Nhân dịp này, 22 tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 17 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được UBND quận khen thưởng.

Thu Uyên