quản lý đô thị

Kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC&CNCH, tiếp tục làm tốt công tác PCCC
Ngày đăng 01/03/2020 | 09:44

Ngày 25/2, đồng chí Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch UBND quận đã chủ trì cuộc họp, nghe báo cáo về công tác PCCC năm 2020 và xem xét, kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC&CNCH trên địa bàn quận.

Theo đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Trung Dũng giao phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với Công an quận tham mưu, đề xuất UBND quận ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC&CNCH quận và Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo theo đúng quy định, thời gian thực hiện xong trước ngày 10/3/2020. Hướng dẫn, đôn đốc UBND - Ban chỉ đạo PCCC&CNCH các phường tổ chức kiện toàn, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo đối với các sự cố cháy nổ và CNCH trên địa bàn. Phòng Quản lý đô thị cũng chủ trì, xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong công tác PCCC&CNCH theo từng đơn vị của quận, của 14 phường. Trong đó ưu tiên nhóm lực lượng Công an, dân phòng, cán bộ cơ sở.

Kết luận cuộc họp cũng nêu rõ Công an quận căn cứ Chương trình số 15/Ctr-UBND ngày 17/1/2020 của UBND Thành phố về Chương trình công tác PCCC&CNCH trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 và các văn bản, hướng dẫn của Công an Thành phố trong công tác PCCC…chủ động tham mưu UBND quận ban hành Kế hoạch công tác PCCC&CNCH năm 2020, đảm bảo đầy đủ, chi tiết, phù hợp với tính hình thực tiễn và khả thi.

Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Văn hoá và Thông tin cần chủ động phối hợp với phòng Quản lý đô thị, Công an quận trong công tác tuyên truyền. Kịp thời đưa tin, đăng tải các nội dung liên quan đến công tác PCCC trên Cổng thông tin điện tử quận, đẩy mạnh tuyên truyền PCCC&CNCH trong các trường học.

Nguyễn Sơn