QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Công khai bản vẽ chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 1
Ngày đăng 05/12/2018 | 08:54  | View count: 6223

Ngày  29   tháng 11 năm 2018, UBND quận ban hành văn bản về việc niêm yết công khai bản vẽ chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 1 (bản năm 1999 và 2017) để người dân biết trên Cổng thông tin điện tử quận và phường.

 

Chi tiết Chỉ giới chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 1 năm 1999: trang 1, trang 2, trang 3, trang 4, trang 5, trang 6, trang 7

Chi tiết Chỉ giới chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 1 năm 2017: xem tại đây