QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quy hoạch kiến túc tại khu vực 04 quận Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 05/11/2019 | 10:37  | View count: 1532

Vê việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quy hoạch kiến trúc tại khu vực 04 quận Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng

Ngày 11/10/2019, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố có Văn bản số 5766/QHKT-KHTH về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quy hoạch kiến túc tại khu vực 04 quận Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Ngày 25/10/2019 UBND quận Ba Đình ban hành Văn bản số 2198/UBND-QLĐT về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quy hoạch kiến túc tại khu vực 04 quận Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

 

Nội dung chi tiết:

1. Văn bản số 5766/QHKT-THKH: xem tại đây

2. Văn bản số 2198/UBND-QLĐT: xem tại đây

3. Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật QHKT 04 quận: xem tại đây