thông báo

Thông báo danh sách, số báo danh, địa điểm , thời gian tổ chức thi thực hanh và phần thi kiến thức chung đối với thi sinh dự tuyển nhân viên nấu ăn trong các trường Mầm non quân Ba Đình năm 2017
Ngày đăng 18/01/2018 | 01:42

Thông báo danh sách, số báo danh, địa điểm , thời gian tổ chức thi thực hành và phần thi kiến thức chung đối với thi sinh dự tuyển nhân viên nấu ăn trong các trường Mầm non quân Ba Đình năm 2017.

Chi tiết thông báo: xem tại đây