thông báo

THÔNG BÁO
Ngày đăng 30/06/2018 | 16:35

Kể từ ngày 01/7/2018, UBND quận Ba Đình tiếp nhận 100% hồ sơ cấp mới đăng ký hộ kinh doanh cá thể qua mạng, công dân có thể làm qua mạng tại các địa điểm sau:

1. Điểm hỗ trợ dịch vụ công tại nhà văn hóa các phường

  1. 2. Tại bộ phận một cửa và trả kết quả thủ tục hành chính tại trụ sở UBND phường

  2. 3. Tại bộ phận một cửa và trả kết quả thủ tục hành chính tại trụ sở UBND quận

  3. 4. Tại các địa điểm truy cập internet công cộng hoặc máy tính tại nhà có mạng internet

  4. Trình tự đăng nhập và giải quyết thủ tục hành chính như sau:

Công dân truy cập vào website phần mềm ĐKKD qua mạng (http://123.25.28.178/dkkdqh/) , đăng ký tạo tài khoản cá nhân (c ó thể sử dụng tài khoản này  l âu dài để giao dịch qua mạng , điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, những thông tin có dấu “*” là các thông tin bắt buộc phải điền ).

- Chọn loại hình thực hiện - nhập đầy đủ thông tin về hồ sơ đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn tại website.

- Bấm gửi hồ sơ trên hệ thống, đồng thời sẽ nhận được thông tin xác nhận cùng số giấy xác nhận và sử dụng tài khoản cá nhân được cấp để truy cập vào hệ thống theo dõi tình trạng, chỉnh sửa hồ sơ khi có thông tin phản hồi;

Cán bộ tại Bộ phận một cửa tiếp nhận qua mạng, kiểm tra đầu mục các loại giấy tờ theo quy định đối với các loại thủ tục, chuyển (bàn giao) hồ sơ (đã đủ đầu mục giấy tờ theo quy định) trên phần mềm đến phòng Tài chính - Kế hoạch;

Hồ sơ đăng k ý  qua mạng là hợp lệ sẽ được hệ thống tự động cập nhật thông tin vào hệ thống phần mềm phục vụ tác nghiệp nội bộ.

Lưu ý: Công dân khai đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, có địa chỉ mail và số điện thoại di động để bộ phận một cửa liên lạc khi hồ sơ không hợp lệ./.

Phòng Tài chính – Kế hoạch