thông báo

Thông tin tuyên truyền hoạt động chỉ đạo - điều hành của UBND thành phố.
Ngày đăng 22/03/2019 | 16:43

Thực  hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc thông tin tuyên truyền hoạt động chỉ đạo - điều hành của UBND thành phố tuần thứ 11/2019 từ ngày 10/3/2019 đến ngày 15/5/2019 và nội dung trọng tâm của thành phố tuần thứ 12.

Nội dung văn bản: xem tại đây