thông báo

Thông báo số 03/TB-HĐTD của Hội đồng tuyển dụng công chức quận Ba Đình về công tác tuyển dụng công chức phường năm 2019.
Ngày đăng 14/05/2019 | 15:18

Nội dung thống báo: xem tại đây .