thông báo

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức phường năm 2019
Ngày đăng 24/05/2019 | 17:35

Hội đồng tuyển dụng công chức phường UBND  quận Ba Đình thông báo Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức phường năm 2019.

Nội dung Quyết định: chi tiết xem tại đây.