thông báo

Thông báo điểm thi trắc nghiệm trên máy tính môn trắc nghiệm môn Tin học, môn Nghiệp vụ chuyên ngành và các nội dung liên quan thi tuyển công chức phường quận Ba Đình năm 2019.
Ngày đăng 06/06/2019 | 11:00

Nội dung chi tiết: xem tại đây