thông báo

Quận Ba Đình tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh tôm càng đỏ
Ngày đăng 24/06/2019 | 09:03

Quận Ba Đình tăng cường kiểm tra, kiểm soát hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm chứa tạp chất, tôm càng đỏ.

Chiều 17/5, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường có công văn hỏa tốc gửi các tỉnh, thành phố, tổng cục hải quan, quản lý thị trường yêu cầu tăng cường kiểm soát tăng cường tôm càng đỏ (tôm hùm đất) tại Việt Nam.  Theo Bộ NN&PTNT, đây là loài thủy sinh có nguồn gốc ngoại lai có hại, ăn tạp sống bò dưới đất, ưa đào hang, hoạt động về đêm có sức chống chịu và thích nghi cao. Loài tôm này vừa phá hại lúa, tiêu diệt tôm bản địa, vừa có thể là nguồn gây bệnh cho các loài sinh vật khác.

Thực hiện văn bản số 2249/UBND-KT ngày 31/3/2019  của UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất; Văn bản số 1616/SNN-QLCL của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát tôm càng đỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND quận Ba Đình đã có văn bản số 1218/UBND-KT ngày 11/6/2019 yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện những nội dung sau:

  1. - Tuyên truyền, phổ biến về tác hại và chế tài xử lý hành vi vi phạm về tạp chất đối với mặt hàng tôm; tác hại của loài tôm càng đỏ đối với môi trường và sản xuất nông nghiệp, ngăn chặn sự phát tán của loài này ra môi trường tự nhiên.
  2. - Tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm. Công khai thông tin về các trường hợp vi phạm đã bị xử lý theo quy định.
  3. - Tiếp tục vận động các cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến tôm trên địa bàn quận ký cam kết không đưa tạp chất vào tôm và không sản xuất kinh doanh tôm có chứa tạp chất, tôm càng đỏ theo phân công, phân cấp.
  4. - Khi phát hiện có tôm càng đỏ phát tán ra môi trường phải lập tức báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND quận để có biện pháp khoanh vùng, cô lập và tiêu diệt loài tôm càng đỏ theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học.
  5. - Rà soát, kiểm tra, phát hiện, kịp thời thông tin về nguồn gốc, cơ sở kinh doanh tôm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có sử dụng tôm về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản để phối hợp kiểm soát và ngăn chặn tôm chưa tạp chất, tôm càng đỏ phát tán ra môi trường.
  6. Nội dung chi tiết văn bản 1218/UBND-KT xin xem TẠI ĐÂY.
  7. Phòng Văn hóa và Thông tin
  8.