thông báo

Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ kỳ thi tuyển dụng công chức phường năm 2019.
Ngày đăng 16/07/2019 | 18:33

1. Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức phường năm 2019.
2. Thông báo số 70/TB-UBND ngày 16/7/2019 của UBND quận Ba Đình về việc Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ.

 

1. Nội dung Quyết định số 1215/QĐ-UBND: Xem tại đây

2. Thông báo số 70/TB-UBND: xem tại đây