thông báo

Giải Báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội lần thứ II năm 2019
Ngày đăng 29/07/2019 | 16:58

Ngày 05/7/2019, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 152-KH/TU về tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội lần thứ II – năm 2019.

Với mục đích nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội nói riêng. Đồng thời nâng cao nhận thức và động viên, khuyến khích phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, cán bộ và nhân dân trong việc sáng tác nhiều tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội. Các tác phẩm tham gia giải phải phải đáp ứng yêu cầu là những tác phẩm báo chí tiêu biểu, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội để tôn vinh, trao giải.

 * Đối tượng dự thi: là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình). Tác giả dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật báo chí và các luật khác hiện hành.

* Về tác phẩm: là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại viết về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội được đăng, phát trên các loại hình báo chí: Báo chí, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

Những tác phẩm được trao thưởng ở các cuộc thi khác vẫn được quyền dự Giải nhưng cần ghi rõ mức giải và cuộc thi do cơ quan nào tổ chức.

Các cơ quan báo chí tổ chức phát động, động viên phóng viên, nhà báo tham gia viết về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội và tuyển chọn nhiều tác phẩm có chất lượng tham dự Giải.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, 2 Giải báo chí của Hà Nội mặc dù được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018 nhưng đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng của nhiều cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội. Cụ thể, Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội có tổng số 194 tác phẩm tham dự của 27 cơ quan báo chíGiải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh có 263 tác phẩm tham dự của 22 cơ quan báo chí.

So với năm 2018, kế hoạch tổ chức 2 giải báo chí của TP Hà Nội lần thứ II - năm 2019 có một số điểm mới như sau:

Về thời gian, thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2018 đến ngày 19/8/2019. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 19/8/2019. Từ ngày 03/9/2019 đến ngày 15/9/2019 chấm Giải vòng Chung khảo. Lễ công bố và trao thưởng 2 giải báo chí của Thành phố năm 2019 được tổ chức vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019).

Về cơ cấu, số lượng giải thưởng đối với tác phẩm ở mỗi giải gồm có 1 giải Đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải Khuyến khích.

Về hình thức khen thưởng, giá trị giải thưởng, năm nay các tác giả và cơ quan báo chí đoạt giải sẽ được Ban Tổ chức Giải tặng thưởng kèm theo biểu trưng của Giải.

Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2018 đến ngày 19/8/2019. Thời gian phát động Giải: Thành ủy đã phát động từ tháng 12/2018. Thời hạn nhận tác phẩm: từ khi phát động đến ngày 19/8/2019 (theo dấu Bưu điện).

Lễ công bố và trao giải sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019).

Phòng Văn hóa và Thông tin