thông báo

Thông báo về việc trao quyết định tuyển dụng đối với thi sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức phường quận Ba Đình năm 2019
Ngày đăng 14/08/2019 | 15:56

Chi tiết thông báo: xem tại đây