thông báo

Thông báo số 82/TB-UBND ngày 20/8/2019 của UBND quận Ba Đình về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với học viên công chức nguồn trúng tuyển vào công chức về làm việc tại UBND các phường thuộc quận Ba Đình năm 2019
Ngày đăng 22/08/2019 | 10:45

Nội dung chi tiết Thông báo số 82/TB-UBND ngày 20/8/2019: xem tại đây